Välkommen!


Företaget verkar för att närmiljön ska förbli vacker eller om möjligt bli vackrare. Vi arbetar med att ordna trevliga utemiljöer för allas trevnad. Där alla kan mötas naturligt. Skratta, leka, springa, promenera, sitta och prata.

För att miljön ska vara vacker kan det i vissa fall vara nödvändigt med utsmyckning av miljön. Denna utsmyckning varierar stort beroende på vilken miljö som ska smyckas. Det kan vara i form av ett staket, en bänk, en rabatt med blommor, en staty, marksten mm.

Vår ambition är att alla ska få möjlighet att vara i vackra miljöer. Vare sig det är hemmiljön, på arbetet eller på fritiden.

 Micael Alvén

Adress: Torbjörnsgatan 30
753 35 Uppsala
Telefon:
0730785156
Email: info@alventradgard.se


Orgnr: 6801250256
PG: 31 11 97-8
BG: 213-4591