Priser

Priser vad gäller trädgårdsskötsel är för närvarande från 120 kr ex moms per timme eller enligt offert.

Priser vad gäller design, enligt offert.Micael Alvén

Telefon: 0730785156
Email: info@alventradgard.se

Orgnr: 6801250256
PG: 31 11 97-8
BG: 213-4591