Skrivarhörna

Vi håller för närvarande på med en bokproduktion som vi räknar med att snart ska nå ut i handeln. Denna bok kommer att handla om Urskogens alla djur. Vi räknar med att det kommer att bli en följetong.


Micael Alvén

Telefon: 0730785156
Email: info@alventradgard.se

Orgnr: 6801250256
PG: 31 11 97-8
BG: 213-4591